Naar hoofdinhoud

Privacyverklaring

Privacy & security wordt integraal meegenomen in het ontwerp van onze applicaties. Het is een van de kernprincipes van Common Ground.

Deze privacyverklaring moet worden gelezen in aanvulling op en in samenhang met de algemene privacyverklaring van de vereniging van Nederlandse gemeenten .

1. Algemeen

VNG Realisatie BV verwerkt persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. In de algemene privacyverklaring zijn de uitgangspunten beschreven ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door de VNG Realisatie BV en is informatie te vinden over hoe u uw rechten kun uitoefenen. In deze meer specifieke verklaring geven we nadere informatie over de doelen en grondslagen, alsmede andere belangrijke informatie.

2. De verantwoordelijke

VNG Realisatie BV is de verwerkingsverantwoordelijke van de volgende verwerkingen:

3. Verwerken van persoonsgegevens

Hieronder wordt meer uitleg gegeven over de verwerking, inclusief het doel, de grondslag en andere belangrijke informatie.

Doel developer.overheid.nl

Het doel van het verwerken van persoonsgegevens voor developer.overheid.nl is:

  • het faciliteren van een centraal portaal met relevante informatie voor developers die werken bij de overheid, in de context van de overheid of met data van de overheid;
  • het bevorderen van het ontstaan van een community van developers die werken bij de overheid; en
  • het bevorderen van de API Strategie van de Nederlandse overheid.

Grondslag

VNG Realisatie BV verwerkt deze persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigd belang.

Categorie├źn Persoonsgegevens

  • Github-account Naam
  • Gebruikersnaam/namen
  • Profielafbeelding
  • IP-adres
  • Gekoppelde apparaten t.b.v. tweefactorauthenticatie
  • E-mailadres

Geen ontvangers, geen doorgifte, geen profielen geen geautomatiseerdebesluitvorming

Bij Developer.overheid.nl is geen sprake van ontvangers van persoonsgegevens. De persoonsgegevens van Developer.overheid.nl worden niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. Er worden geen profielen opgesteld. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Bewaartermijnen

De gegevens worden bewaard zolang noodzakelijk voor het doel van de verwerking.

4. Contact

Mocht u nog vragen hebben, die niet in dit document, noch in het document met algemene informatie, worden beantwoord, of als u om een andere reden contact wilt opnemen met de gemeente in het kader van privacy of gegevensbescherming, neem dan contact op via developer.overheid@geonovum.nl.

5. Uw rechten uitoefenen en klachten

Als burger of belanghebbende kunt u uw rechten bij de VNG Realisatie BV uitoefenen. Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact met ons opnemen via developer.overheid@geonovum.nl. Wanneer u een klacht heeft over het handelen van de VNG Realisatie BV, dan heeft u het recht om klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Wijzigingen

Deze privacyverklaring is opgesteld op: 18 november 2020.