Developer Overheid Ontwikkelen voor de overheid doen we samen

Over Developer Overheid

Functionaliteit

De website developer.overheid.nl is een portaal voor developers die voor of met de overheid software ontwikkelen.

Deze website is 'permanent beta', en zal worden aangepast naar de behoeften van gebruikers. Wensen en opmerkingen kunnen via een melding op GitLab doorgegeven worden.

Op de overzichtpagina's met API's en Open Source repository's wordt software getoond welke gepubliceerd is onder verantwoordelijkheid van organisaties die opgenomen zijn in het Register van Overheidsorganisaties . Dit is een (voorlopig) objectief en eenvoudig filter om te bepalen of content al dan niet een plek krijgt.

Dit portaal is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Verantwoordelijkheid

De informatie die op deze site wordt aangeboden is afkomstig van andere overheidsorganisaties. Deze organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor hun diensten en gegevens.

Persoonsgegevens en cookies

Deze website verzamelt geen persoonsgegevens, zet geen cookies en verzamelt geen persoonsgebonden analytische informatie.

Toegankelijkheid

Deze site is ontworpen om te voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid: Status: A - voldoet volledig.
De toegankelijkheidsverklaring is in te zien via het Register van Toegankelijkheidsverklaringen.

Open Source

De broncode van deze website is te vinden op GitLab.