Naar hoofdinhoud

Organisaties

Overzicht van Nederlandse overheidsorganisaties met open API's of open source repository's.

 • Algemene Zaken

  Ministerie

  Zorgdragen voor zaken betreffende het algemeen regeringsbeleid van het Koninkrijk, voor zover deze zorg niet bepaaldelijk wordt behartigd door een der andere departementen van algemeen bestuur (k.b. van 11 oktober 1947, Stb. H346).

  API's: 1 Repository's: 0
 • Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Ministerie

  'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen'. Dit is de missie van BZK.Het ministerie van BZK borgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een …

  API's: 25 Repository's: 122
 • Buitenlandse Zaken

  Ministerie

  Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) is ieder uur van de dag ergens in de wereld actief. Zo is het ministerie er voor u als u voor korte of langere tijd naar het buitenland gaat. Ook behartigt BZ de internationale betrekkingen, vanuit …

  API's: 1 Repository's: 0
 • Centraal Justitieel Incassobureau

  Agentschap

  Als onderdeel van de Rijksoverheid en het Ministerie van Justitie en Veiligheid werkt het CJIB aan een veilige en rechtvaardige samenleving. Het CJIB vormt een belangrijke schakel in het borgen van de rechtsstaat in Nederland.* CJIB is publieke dienstverlener met een persoonsgerichte …

  API's: 1 Repository's: 28
 • Coöperatie Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten UA

  Organisatie met overheidsbemoeienis

  Geen beschrijving ingevuld.

  API's: 1 Repository's: 0
 • De Nederlandsche Bank

  Zelfstandig bestuursorgaan

  Geen beschrijving ingevuld.

  API's: 0 Repository's: 9
 • Dienst ICT Uitvoering

  Agentschap

  De Dienst ICT Uitvoering (DICTU) is een van de grotere ICT-dienstverleners binnen de Rijksoverheid en maakt deel uit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Naast EZK en de daaronder vallende diensten heeft DICTU ook opdrachtgevers bij andere ministeries (onder …

  API's: 0 Repository's: 8
 • Dienst Publiek en Communicatie

  Agentschap

  De Dienst Publiek en Communicatie (DPC) ondersteunt alle departementen en uitvoeringsorganisaties van de Rijksoverheid in de communicatie met publiek en professionals. Dit doet DPC op 2 manieren:- DPC voert zelf een aantal rijksbrede communicatietaken uit. DPC verzorgt de informatievoorziening van de Rijksoverheid …

  API's: 0 Repository's: 1
 • Dienst voor het kadaster en de openbare registers

  Zelfstandig bestuursorgaan

  Geen beschrijving ingevuld.

  API's: 26 Repository's: 107
 • Directeur-generaal van de Statistiek

  Zelfstandig bestuursorgaan

  Geen beschrijving ingevuld.

  API's: 3 Repository's: 6