Naar hoofdinhoud

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie

'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen'. Dit is de missie van BZK.Het ministerie van BZK borgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.

Bron: Register van Overheidsorganisaties

Top 10 programmeertalen

Deze lijst toont hoe vaak een programeertaal is gevonden binnen de repositories van deze organisatie.

  1. Dockerfile (61)
  2. JavaScript (46)
  3. HTML (45)
  4. Go (39)
  5. Makefile (26)
  6. SCSS (26)
  7. Shell (21)
  8. CSS (17)
  9. Python (14)
  10. Rust (12)

API's

Bekijk alle 25 API's

Repository's

Bekijk alle 122 repository's