Naar hoofdinhoud

Dienst ICT Uitvoering

Agentschap

De Dienst ICT Uitvoering (DICTU) is een van de grotere ICT-dienstverleners binnen de Rijksoverheid en maakt deel uit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Naast EZK en de daaronder vallende diensten heeft DICTU ook opdrachtgevers bij andere ministeries (onder andere Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Infrastructuur en Waterstaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). DICTU ontwikkelt en beheert systemen en applicaties en zorgt voor de bijbehorende dienstverlening. Daarbij beschikt DICTU over specialistische ICT-kennis op het terrein van inspecties, subsidies, registers, geografische informatie, hoog beveiligde informatiesystemen, websites en apps.

Contact

Website

Telefoonnummer

Bron: Register van Overheidsorganisaties

Top 4 programmeertalen

Deze lijst toont hoe vaak een programeertaal is gevonden binnen de repositories van deze organisatie.

  1. Java (6)
  2. HTML (1)
  3. CSS (1)
  4. PLSQL (1)

API's

Dienst ICT Uitvoering heeft geen publieke API's.

Repository's

Bekijk alle 8 repository's