Naar hoofdinhoud

Stichting ICTU

Organisatie met overheidsbemoeienis

ICTU is een onafhankelijke advies- en projectenorganisatie binnen de overheid. Wij werken vanuit de overtuiging dat ICT de overheid vooruit helpt bij maatschappelijke vraagstukken.ICTU helpt overheden bij het verbeteren van hun dienstverlening met ICT, in dienst van het openbaar bestuur. Samen met onze opdrachtgevers realiseren we kwalitatief hoogwaardige digitale dienstverlening. We verbinden kennis aan kunde, en oplossingen aan vraagstukken. Met oog voor de balans tussen techniek en gebruik, tussen innovatie en werkbare oplossingen. Zodat burgers en bedrijven zaken die ze doen met de overheid veilig en makkelijk digitaal kunnen afhandelen. ICTU is in 2001 opgericht als overheidsstichting zonder winstdoel.

Bron: Register van Overheidsorganisaties

Top 10 programmeertalen

Deze lijst toont hoe vaak een programeertaal is gevonden binnen de repositories van deze organisatie.

  1. JavaScript (42)
  2. Shell (41)
  3. CSS (31)
  4. HTML (30)
  5. PHP (25)
  6. Dockerfile (23)
  7. SCSS (18)
  8. Python (16)
  9. TypeScript (15)
  10. Less (8)

API's

Stichting ICTU heeft geen publieke API's.

Repository's

Bekijk alle 100 repository's