Naar hoofdinhoud

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Koepelorganisatie

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is de organisatie die alle gemeenten in Nederland en de overzeese gebieden verbindt. De vereniging heeft als doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen.Dat doen we door agendasettend te zijn op voor gemeenten relevante vraagstukken en ontwikkelingen, en door de lokale uitvoering centraal te stellen bij maatschappelijke opgaven.De VNG vervult een platformfunctie voor haar leden. De drie pijlers kennisdeling, belangenbehartiging en dienstverlening vormen de basis van de vereniging.

Contact

Website

E-mailadres

Telefoonnummer

Bron: Register van Overheidsorganisaties

Top 10 programmeertalen

Deze lijst toont hoe vaak een programeertaal is gevonden binnen de repositories van deze organisatie.

  1. Dockerfile (82)
  2. HTML (77)
  3. Shell (63)
  4. JavaScript (60)
  5. Python (45)
  6. Go (40)
  7. CSS (33)
  8. SCSS (18)
  9. Batchfile (17)
  10. TypeScript (17)

API's

Bekijk alle 11 API's

Repository's

Bekijk alle 247 repository's